Thuốc diệt mọt gỗ CISLIN 25EC

Thuốc diệt mọt gỗ CISLIN 25 được sản xuất để tiêu diệt sâu, mọt trên gỗ, tre, mây, nứa có hiệu quả trong thời gian dài. Rất phù hợp để tiêu diệt và ngăn ngừa mọt hiệu quả nhất.