Câu hỏi thường gặp

I/ Câu hỏi về diệt mối:

1. Dịch vụ diệt mối tại Trung Gia Phát có được bảo hành hay không?

=> Trung Gia Phát có bảo hành dịch vụ diệt mối từ 3 cho đến 12 tháng.

2. Thuốc diệt mối có độc hại hay không?

=> Trung Gia Phát luôn ử dụng các loại thuốc diệt mối đã được kiểm định nên an toàn cho sức khỏe và không gây ô nhiễm môi trường.

3. Chi phí cho một lần diệt mối tận gốc là bao nhiêu?

=> Chi phí tùy thuộc vào loại thuốc sử dụng, diện tích cần diệt, và mức độ phá hoại của mối mà nhân viên sẽ đưa ra mức giá phù hợp

4. Khi nào thì cần diệt mối?

=> Khi bạn phát hiện thấy các dấu hiệu của mối trong nhà bạn. Ngoài ra bạn cũng nên diệt mối định kỳ.

5. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ diệt mối ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối tại TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.

II/ Câu hỏi về diệt muỗi:

1. Dịch vụ diệt muỗi tại Trung Gia Phát có được bảo hành hay không?

=> Trung Gia Phát có bảo hành dịch vụ diệt muỗi từ 3 cho đến 12 tháng.

2. Thuốc diệt muỗi có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

=> Trung Gia Phát sử dụng các loại thuốc đã được kiểm định nên an toàn cho sức khỏe và không gây ô nhiễm môi trường.

3. Chi phí cho một lần diệt muỗi là bao nhiêu?

=> Chi phí tùy thuộc vào loại thuốc sử dụng, diện tích cần phun mà nhân viên sẽ đưa ra mức giá phù hợp cho bạn

4. Bao lâu thì cần diệt muỗi một lần?

=> Muỗi là loài côn trùng gây ra các bệnh nguy hiểm nên bạn cần diệt muỗi ngay khi thấy chúng xuất hiện hoặc diệt định kỳ từ 4-6 tháng một lần.

5. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ diệt muỗi ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ diệt muỗi tại TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.

III/ Câu hỏi về diệt kiến:

1. Bao lâu thì nên diệt kiến một lần?

=> Tùy theo khu vực và thời gian hiệu lực của từng loại thuốc nhưng trung bình thì nên từ 4-6 tháng.

2. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ diệt kiến ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ diệt kiến ở TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.

3. Hóa chất mà Trung Gia Phát sử dụng có an toàn đối với sức khỏe không?

=> Trung Gia Phát luôn sử dụng các loại thuốc diệt kiến đã được kiểm định nên rất an toàn cho sức khỏe của mọi người và vật nuôi

4. Chi phí cho một lần diệt kiến là bao nhiêu?

=> Tùy theo loại thuốc sử dụng và diện tích cần diệt mà Trung Gia Phát sẽ đưa ra mức chi phí hợp lý cho bạn.

5. Dịch vụ diệt kiến tại Trung Gia Phát được bảo hành bao lâu?

=> Trung Gia Phát bảo hành dịch vụ diệt kiến từ 3-12 tháng.

IV/ Câu hỏi về diệt gián:

1. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ diệt gián ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ diệt gián ở TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.

2. Dịch vụ diệt gián tại Trung Gia Phát được bảo hành bao lâu?

=> Trung Gia Phát bảo hành dịch vụ diệt gián từ 3-12 tháng.

3. Hóa chất mà Trung Gia Phát sử dụng có an toàn đối với sức khỏe không?

=> Trung Gia Phát sử dụng các loại thuốc đã được kiểm định nên rất an toàn cho sức khỏe của mọi người và vật nuôi

4. Bao lâu thì nên diệt gián một lần?

=> Tùy theo khu vực và thời gian hiệu lực của từng loại thuốc nhưng trung bình thì nên từ 4-6 tháng.

5. Chi phí cho một lần diệt gián là bao nhiêu?

=> Tùy theo loại thuốc sử dụng và diện tích cần diệt mà Trung Gia Phát sẽ đưa ra chi phí hợp lý cho bạn.

V/ Câu hỏi về diệt ruồi:

1. Dịch vụ diệt ruồi tại Trung Gia Phát có được bảo hành hay không?

=> Trung Gia Phát có bảo hành dịch vụ diệt ruồi từ 3 cho đến 12 tháng.

2. Thuốc diệt ruồi có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

=> Trung Gia Phát luôn sử dụng các loại thuốc đã được kiểm định nên an toàn cho sức khỏe và không gây ô nhiễm môi trường.

3. Chi phí cho một lần diệt ruồi là bao nhiêu?

=> Chi phí tùy thuộc vào loại thuốc sử dụng, diện tích cần phun mà nhân viên sẽ đưa ra mức giá phù hợp cho bạn

4. Bao lâu thì cần diệt ruồi một lần?

=> Ruồi là loài trung gian gây ra các bệnh nguy hiểm nên bạn cần diệt ruồi ngay khi thấy chúng xuất hiện hoặc diệt định kỳ từ 4-6 tháng một lần.

5. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ diệt ruồi ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ diệt ruồi tại TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.

VI/ Câu hỏi về phòng chống mối:

1. Dịch vụ phòng chống mối có được bảo hành hay không?

=> Trung gia phát bảo hành việc phòng chống mối từ 60 tháng đến 120 tháng.

2. Thuốc phòng chống mối có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

=> Trung Gia Phát luôn sử dụng thuốc phòng mối được kiểm định và nhà nước cho phép sử dụng nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Chi phí cho một lần phòng chống mối là bao nhiêu?

=> Chi phí tùy thuộc vào loại thuốc sử dụng, diện tích cần phun mà nhân viên sẽ đưa ra mức giá phù hợp cho bạn.

4. Bao lâu thì cần phòng chống mối một lần?

=> Phòng chống mối công trình xây dựng mới thì việc phòng chống mối hàng năm rất hữu ích.

5. Trung Gia Phát cung cấp dịch vụ phòng chống mối ở đâu?

=> Trung Gia Phát chuyên cung cấp dịch vụ phòng chống mối tại TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… và các tỉnh thành trên cả nước.