Thuốc diệt muỗi PERMECIDE 50EC

Thuốc diệt muỗi permecide 50ec tiêu diệt ngay lập tức muỗi đang cư ngụ quanh khu vực, hiệu quả tức thì sản phẩm được bộ y tế cấp phép lưu hành và sử dụng trên thế giới.